Postup zadávania inzercie

1) Riadková personálna inzercia

A) Registrácia:

Ak ste novým klientom, je potrebné sa najprv zaregistrovať > tu < alebo sa na registračný formulár dostanete v hornej časti - "Registrácia". Registrácia je zadarmo.. Údaje slúžia pre fakturáciu a prípadne ako kontakt na objednávateľa. Niektoré údaje (adresa) budú automaticky prevzaté pri zadaní inzercie. Užívateľské meno a heslo je ľubovoľné. V prípade potreby možno Vami vyplnené údaje meniť priamo vo Vašom Profile, ktorý sa Vám po registrácii vytvorí.

V rámci registrácie si môžete zaškrtnúť, či budete chcieť zasielať jednotlivé vydania Práca v zdravotníctve vo formáte pdf na Váš e-mail..

Po registrácii môžete rovno zadávať riadkovú personálnu inzerciu.

B) Postup zadávania inzercie:

1. Prihlásiť sa na „Môj profil“

2. Otvoriť v ľavom menu „Zadať inzerát“

3. Vyplnenie údajov (niektoré údaje - adresa - budú automaticky prevzaté z údajov, ktoré sa zadávajú pri registrácii). Údaje je možné prepisovať. V inzeráte sa zobrazí text z týchto polí: „Názov inštitúcie“ + „Nadpis inzerátu“ + „Upresňujúci popis“ . Do poľa "Upresňujúci popis" musia byť uvedené aj kontaktné údaje pre záujemcov o pracovnú pozíciu.

Odporúčame, aby text inzerátu v "Upresňujúci popis" bol rozdelený na časti a začínal slovami Požadujeme X Ponúkame X Kontakt. Tieto slová v elektronickej podobe zvýrazňujeme a rozdeľujeme do jednotlivých blokov, aby text inzerátu bol prehľadnejší. Ak tieto slová nebude inzercia obsahovať, nami doplnené nebudú, pretože do textu inzercie nezasahujeme.

4. Platnosť inzerátu je vždy 1 mesiac na webe a to od dátumu, ktorý si zvolíte v kolónke „Platnosť od“. Posledný deň v mesiaci je uzávierka pre elektronickú podobu, ktorá bude distribuovaná prostredníctvom e-mailom a našich partnerov v nadchádzajúcom mesiaci. Všetky inzeráty, ktoré sa teda k tomuto dátumu nachádzajú na webe, sú prevzaté do elektronickej podoby. Inzerát je možné zadať na niekoľko mesiacov dopredu.

6. Až po kliknutí na „Súhlasím s uvedenou cenou a zaslať objednávku“ Vám bude na Váš e-mail zaslaná už záväzná objednávka, na základe ktorej Vám vystavíme faktúru.

C) Kalkulácia inzercie:

Do ceny inzerátu sa započítava súčet znakov v poliach A) + B) + C):

A) poľa „Názov inštitúcie“

B) poľa „Nadpis inzerátu“

C) poľa „Upresňujúci popis“

V priebehu zadávania inzerátu sa pod poľom "Upresňujúci popis" interaktívne kalkuluje cena a to podľa počtu znakov a podľa Vami zvoleného typu inzerátu (štandard, zvýraznený, TOP). Zadanie inzercie je záväzné až po potvrdení na "Súhlasím s uvedenou cenou a zaslať objednávku". Po potvrdení Vám bude na zaregistrovaný e-mail zaslanie záväzná objednávka, na základe ktorej Vám vystavíme faktúru.

2) Plošná inzercia

K dispozícii sú štandardné formáty 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 alebo špeciálne formáty podľa individuálnej potreby klienta. Plošné personálne inzeráty sú tiež dostupné na webe po dobu 1 mesiaca v režime TOP. Kalkulácia na vyžiadanie na e-maile obchod@pracavzdravotnictve.sk . Uzávierka pre zaslanie podkladov v pdf pre elektronickú podobu je posledný deň v mesiaci. V prípade otázok sme Vám k dispozícii na telefóne +421 944 064 615.