Výberové konanie - primári

18. februára 2019
NÚSCH, a.s.,Bratislava

Generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest:

• primár Kliniky cievnej chirurgie
• primár Oddelenia arytmií a kardiostimulácie
• primár Oddelenia intervenčnej kardiológie
• primár Kardiochirurgického oddelenia v Detskom kardiocentre
• primár Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Detskom kardiocentre
• vedúci lekár Úseku porúch rytmu v Detskom kardiocentre
• námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť v Detskom kardiocentre

Požadované predpoklady:
- VŠ vzdelanie II. stupňa (LF)
- získaná špecializácia v príslušnom odbore
- manažment riadiacich pracovníkov v zdravotníctve alebo 15-ročná odborná zdravotnícka prax
- organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita
- morálna bezúhonnosť
- znalosť anglického jazyka vítaná

Prihlášky do výberového konania, doplnené štruktúrovaným profesijným životopisom, dokladmi o dosiahnutom vzdelaní, jazykových znalostiach a výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, zasielajte najneskôr do 3. týždňov od uverejnenia výberového konania na adresu:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

Informácie na t. č. 59320242 Mgr. Orlíková Mária

cela_cr Bratislavský