Sestra, praktická sestra, sanitár

21. januára 2019
NÚSCH, a.s.,Bratislava

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. príjme do trvalého pracovného pomeru zdravotníckych pracovníkov v kategórii:

1) Sestra
Požadované predpoklady:
- Odborná spôsobilosť v súlade s platnou legislatívou, pre regulované povolanie sestra. (ÚSOV, VOV, VŠ I., VŠ II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo)
- Špecializácia v príslušnom odbore vítaná
- Komunikatívnosť, flexibilita
- morálna bezúhonnosť

2) Praktická sestra
Požadované predpoklady:
- ÚSOV v odbore zdravotnícky asistent/ praktická sestra
- Komunikatívnosť, flexibilita
- Morálna bezúhonnosť

3) Sanitár
Požadované predpoklady:
- ÚSOV v odbore zdravotnícky asistent/ praktická sestra
- Komunikatívnosť, flexibilita
- Morálna bezúhonnosť


PONÚKAME:
- Výhodné platové podmienky nad rámec zákona NR SR č. 578/2004, Z. z., ktorý reguluje mzdy zdravotníckych pracovníkov.
- Preplácanie nadčasových hodín.
- Náhrada mzdy za prácu v sobotu a v nedeľu nad rámec Zákonníka práce.
- Motivačný príplatok za zvlášť náročnú prácu na vybraných pracoviskách.
- Osobné ohodnotenie.
- Mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí.
- Príplatok za zmennosť
- Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.
- Príspevok na zabezpečenie účasti na kongresoch a konferenciách doma aj v zahraničí.
- Pracovné voľno s náhradovou mzdy na sústavné vzdelávanie nad rámec Zákonníka práce.
- Odborný a kariérny rast.
- Ubytovanie v ubytovacom zariadení zamestnávateľa.
- Týždeň dovolenky navyše nad rámec zákonníka práce.
- Odmeny na základe hospodárskeho výsledku akciovej spoločnosti.

Kontakt:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava
Informácie na t. č. +421 2 59320 242, Mgr. Orlíková Mária

cela_cr Bratislavský

Požadované špecializácie:

  • Všeobecná sestra
  • Sanitár