Sestra na klinické skúšanie

18. februára 2019
NÚSCH, a.s.,Bratislava

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava prijme do pracovného pomeru na oddelenie biomedicínskeho výskumu a klinických štúdií - Sestra na klinické skúšanie

Popis činnosti:
- Koordinácia aktivít v oblasti klinického skúšania na základe správnej klinickej praxe .
- Vykonávanie hlavným skúšajúcim delegovaných práv v rámci protokolu klinického skúšania.
- Administratívne práce pri klinickom skúšaní.

Požadované vzdelanie:
- Vysokoškolské najmenej I. stupňa v odbore ošetrovateľstvo alebo v príbuznom odbore.
- Znalosť anglického jazyka najmenej B1.
- Pracovná skúsenosť s klinickým skúšaním.

Platové podmienky: dohodou

Záujemci sa môžu prihlásiť na adrese:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

Informácie na t. č. 02/59320242 p. Mgr. Orlíková Mária

cela_cr Bratislavský