Koordinátor klinického výskumu

18. februára 2019
NÚSCH, a.s.,Bratislava

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava prijme do pracovného pomeru na oddelenie biomedicínskeho výskumu a klinických štúdií

Koordinátora klinického výskumu

Popis činnosti:
- Spolupráca so zadávateľmi klinického skúšania a ostatnými inštitúciami, ktoré vykonávajú výskum a vývoj.
- Vyhľadávanie domácich a zahraničných partnerov pre výskumné a rozvojové projekty v oblasti klinického skúšania.
- Monitorovanie relevantných výziev pre podporu klinického skúšania na Slovensku a EÚ, ktoré by bolo možné riešiť v rámci výskumných kapacít v súčinnosti s vedeckou radou.
- Komunikácia a korešpondencia s domácimi a zahraničnými pracoviskami v oblasti klinického skúšania.
- Koordinácia spolupráce zadávateľov, audítorov, monitorov, zodpovedných skúšajúcich a ďalších zmnluvných subjektov.
- Prezentácia výsledkov výskumu a vývoja v súlade s podmienkami platných právnych predpisov.

Požadované vzdelanie:
- Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v zdravotníckom alebo prírodovednom odbore .
- Znalosť anglického jazyka najmenej B1
- Pracovná skúsenosť v oblasti vedy , výskumu a manažovania grantov.
- Pracovná skúsenosť s klinickým skúšaním.

Platové podmienky: dohodou

Záujemci sa môžu prihlásiť na adrese:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Odbor ľudských zdrojov
Pod Krásnou hôrkou 1
833 48 Bratislava

Informácie na t. č. 02/59320242 p. Mgr. Orlíková Mária

cela_cr Bratislavský