Chcem dostávať PvZ v PDF e-mailom

Údaje pre zaslanie PvZ v PDF

Súhlasím s podmienkami.

Odoslaním údajov súhlasí účastník so zaradením všetkých ním vyplnených osobných údajov (ďalej len údaje) do databázy spoločnosti DIOME, s.r.o., so sídlom Praha 4 - Braník, Ke Krči 735/28, PSČ: 147 00, ako okrem iného správcu a prevádzkovateľa projektu PRÁCA V ZDRAVOTNICTVE, až ich následným spracovaním pre ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách a pre účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č 480/2004 Zb., a to na dobu neurčitú, tj do odvolania súhlasu. Účastník tak isto udeľuje súhlas na to, aby poskytnuté osobné údaje boli spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených správcom. Berie na vedomie, že má práva Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov tj najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese správcu odvolať, že má právo na opravu týchto osobných údajov, atď. Vyplnením súhlasíte so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR).